7200001952 O-RING 0634313049

Description

4110000988098 齿轮室罩盖及后油封总成1002050-D807 GEAR HOUSING AND LIP SEAL 1002050-D807
4110000509039
六角头凸缘螺栓 EN
1662-F-M8X35-10.9-ZNAL-AC 1009626-52D
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M8X35-10.9-ZNAL-AC
1009626-52D

4110000988099 曲轴后油封总成D04253332 ROT.SHAFT LIP SEAL D04253332
4110000988051 螺纹套D04256836 Screwed bush D04256836

4110000727002 碗形塞片H 2860-A36-ST-FE/ZNPHR 1002620-52D
CORE HOLE PLUG H 2860-A36-ST-FE/ZNPHR
1002620-52D

110000509047 加机油口盖总成1003050-52D OIL FILLER CAP 1003050-52D
4110000509048
六角头凸缘螺栓 EN
1662-F-M6X75-10.9-ZNAL-A 1008602-56D
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M6X75-10.9-ZNAL-A
1008602-56D

4110000988004 气缸盖罩盖总成1003040-65D Valve mechancover 1003040-65D
4110000988005 密封垫-气缸盖罩盖1003042B65D Gasket 1003042B65D

4110000509229 密封橡胶套1129016-52D RUBBER SEAL 1129016-52D