4110000042109 HEXAGON SCREW 9636 016 221

Description

4110000509284 密封圈H 2927-82X4-NBR-1-70 3407602-52D O-SEAL H 2927-82X4-NBR-1-70 3407602-52D
4110000727137 盖板D04296824 PLATE D04296824
4110000509160 六角头凸缘螺栓EN 1662-F-M8X55-10.9-ZNAL-A 1010627-52D
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M8X55-10.9-ZNAL-A 1010627-52D

4110000970182 齿轮室罩盖及后油封总成1002050-D822 GEAR HOUSING AND LIP SEAL 1002050-D822
4110000509039 六角头凸缘螺栓 EN 1662-F-M8X35-10.9-ZNAL-AC 1009626-52DHEXAGON BOLT EN 1662-F-M8X35-10.9-ZNAL-AC 1009626-52D
4110000970181 曲轴后油封总成D04907773 ROT.SHAFT LIP SEAL D04907773

4110000727002 碗形塞片H 2860-A36-ST-FE/ZNPHR 1002620-52D
CORE HOLE PLUG H 2860-A36-ST-FE/ZNPHR1002620-52D

4110000970048 气缸盖罩盖总成1003045-52D Valve mechancover 1003045-52D

4110000970047 密封垫-气缸盖罩盖1003042-52D Gasket 1003042-52D
4110000509047 加机油口盖总成1003050-52D OIL FILLER CAP 1003050-52D
4110000970053 六角头凸缘螺栓EN 1662-F-M6X95-109-ZNAL 1003631-52D Hexagon bolt 1003631-52D
4110000970049 盖1003046-52D Cap 1003046-52D

4110000727085 旋入式机油滤清器总成D01182552 OIL FILTER D01182552
4110000727140 机油滤装置D04299843 SPIN-ON OIL FILTER D04299843

4110000970105 除气管总成1303050-D003 Breather line 1303050-D003
4110000970107 管夹H 3223-C 6X15-ST/MVQ-1-70 1303631-30D Pipe clamp 1303631-30D
4110000727192 六角头凸缘螺栓Q1840612TF36 Hexagon bolt Q1840612TF36
4110000509292 空心螺栓DIN 7643-6-4-A3L 3509641-52D
HOLLOW SCREW DIN 7643-6-4-ZNAL-A3L 3509641-52D
4110000509191 密封垫DIN 7603-A10X13,5-CU 3509643-52D SEALING RING DIN 7603-A10X13,5-CU 3509643-52D