4021000035 ROLLING BEARING GB297-32215

Description

4110000727095 单向阀D02113503 CHECK VALVE D02113503

4110000727068
垫片 DIN 7603-D14X20-CU-VERZINNT
D01148836
PLAIN WASHER DIN 7603-D14X20-CU-VERZINNT
D01148836

4110000727073 接头D01178088 JOINTS D01178088
4110000509249 螺塞DIN910-M14X1,5-ST-ZNAL-A 1118641-52D
SCREW PLUG DIN910-M14X1,5-ST-ZNAL-A
1118641-52D

4110000727190 输油泵出油管总成F04288317 Fuel line F04288317
4110000509019 密封垫 DIN 7603-A14X20-CU 1104617-52D SEALING RING DIN 7603-A14X20-CU 1104617-52D
4110000509241 空心螺栓H 3102-D10M-ST-ZNAL-A 3509642-52D
HOLLOW SCREW H 3102-D10M-ST-ZNAL-A
3509642-52D

4110000727167 管夹B01175535 Pipe clamp B01175535
4110000727011
六角头凸缘螺栓EN 01662-F-M6X30-10.9-ZNAL
1008639-52D
HEXAGON BOLT EN 01662-F-M6X30-10.9-ZNAL
1008639-52D

4110000509019 密封垫 DIN 7603-A14X20-CU 1104617-52D SEALING RING DIN 7603-A14X20-CU 1104617-52D
4110000509241 空心螺栓H 3102-D10M-ST-ZNAL-A 3509642-52D
HOLLOW SCREW H 3102-D10M-ST-ZNAL-A
3509642-52D

4110000727167 管夹B01175535 Pipe clamp B01175535
4110000727189 缸体进油管总成F04283656 Fuel line F04283656
4110000727122 套管D04258702 BUSH D04258702