3050900012 BOSS

Description

4110000509285 碗形塞片H 711-B50 FE/ZN12C 3407651-52D CORE HOLE PLUG H 711-B50 FE/ZN12C 3407651-52D
4110000509191 密封垫DIN 7603-A10X13,5-CU 3509643-52D SEALING RING DIN 7603-A10X13,5-CU 3509643-52D
4110000509286 螺堵3407021-52D SCREW PLUG 3407021-52D

4110000727137 盖板D04296824 PLATE D04296824
4110000509284 密封圈H 2927-82X4-NBR-1-70 3407602-52D O-SEAL H 2927-82X4-NBR-1-70 3407602-52D

4110000727130 齿轮室罩盖及后油封总成D04291765 GEAR HOUSING AND LIP SEAL D04291765

4110000509038 曲轴后油封总成1005105B56D(4253332) ROT.SHAFT LIP SEAL 1005105B56D(4253332)

4110000509046 气缸盖罩盖总成1003040-56D VALVE MECHAN. COVER 1003040-56D
4110000509051 密封垫-气缸盖罩盖1003042C56D VALVE MECHAN. COVER GASKET 1003042C56D
4110000509047 加机油口盖总成1003050-52D OIL FILLER CAP 1003050-52D
4110000509048
六角头凸缘螺栓 EN 1662-F-M6X75-10.9-ZNAL-A 1008602-56D
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M6X75-10.9-ZNAL-A 1008602-56D

4110000509175
六角头凸缘螺栓EN 1662-F-M8X80-10.9-ZNAL-A 1013619-52D(1143364)
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M8X80-10.9-ZNAL-A 1013619-52D(1143364)

4110000509187
六角头凸缘螺栓EN 1662-F-M8X50-10.9-ZNAL-A 1013616-52D(1181431)
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M8X50-10.9-ZNAL-A 1013616-52D(1181431)

4110000509039
六角头凸缘螺栓 EN 1662-F-M8X35-10.9-ZNAL-AC 1009626-52D
HEXAGON BOLT EN 1662-F-M8X35-10.9-ZNAL-AC 1009626-52D

4110000509197 密封垫-机油冷却器进水腔盖板1013042-56D GASKET 1013042-56D
4110000727016 进水腔盖板总成1013050-56D COVER PLATE 1013050-56D
4110000509194 连接管―机油冷却器缸体进水腔1013054-56D CONNECTING PIPE 1013054-56D
4110000509193
密封圈H 2927-38X4-EPDM-6-70 1013656-56D
(4201462)
O-RING H 2927-38X4-EPDM-6-70 1013656-56D
(4201462)